Vatnova és una comercialitzadora d’energia elèctrica orientada al subministrament d’electricitat a empreses i negocis a tot el territori peninsular.

El nostre comprimís és oferir uns preus competitius i les tarifes més adequades a les característiques de cada client, Aixa com una facturació transparent, desglossada i de fácil comprensió.