Comptem amb més de 20 anys d’experiència en la gestió
i explotació de plantes de cogeneració.

L’empresa Rofeica Energia S.A. és titular d’una instal·lació de cogeneració que genera energia elèctrica i energia tèrmica per a processos productius externs. La tecnologia associada a la planta consta de 3 motors de combustió interna, alternatius Wärstila VASA 18 V32 diesel turbo alimentats d’una potència de 18.531 Kw, amb una generació mitjana anual de 150.000.000 Kw/h.