AVANTATGES ESTELLA

El nostre assecatge industrial garanteix la humitat de l’estella durant tot l’any per sota del 20%.

El nostre procés de producció garanteix un poder calorífic de 4,2 kwh/kg.

Les nostres instal·lacions garanteixen un subministrament continu amb una capacitat de producció de 50.000 t/any.

ESTELLA PREMIUM, QUALITAT A1 – M20 – A0,5

Alt poder calorífic: 4,2 kwh/kg
Contingut en cendres: 0,5%
Baix contingut en fins
Granulometria: P16-P31,5
Humitat: <20%

(Segons norma ISO 17225)
anàlisi de l’estella.pdf